Nieuwe stoelen in de kantine

Nieuwe stoelen in de kantine

Het stoelenproject

Deelnemers van onze trouwe kaartclub tijdens het z.g. gesloten seizoen werden regelmatig geconfronteerd met een spijker in hun rug of loszittende rugleuning. Het kwam niet door het verzaken of te luidruchtig spel. Neen, de stoelen waren na jaren intensief gebruik onderweg naar het crematorium, hoewel de container een reëlere plaats is. Terwijl er een ware stoelendans ontstond was het vooral een van onze kantinemedewerkers een doorn in het oog. Je kan blijven klagen maar ook initiatief nemen, zodat verleden jaar het batig saldo van een bijzonder geslaagde bingo de basis werd gelegd om tot vervanging over te gaan.

8084E24C31B642D6B0CA38EE3C719E81.jpg

Via de digitale weg zoeken, maar uiteindelijk bracht de Horecava de oplossing en kon worden overgegaan tot aanschaf, mede dankzij een stille sponsor en om de prijs te kunnen drukken werd besloten om de zittingen zelf te bekleden. De laatste klus viel enigszins tegen. Maar dankzij de inzet van een aantal noeste werkers konden we toch nog voor de opening van het jubileumjaar op 17 februari onze gasten in een waar grand café ontvangen. 

De kaarters op vrijdag ervaren deze stoelen met een uitstekende zit, als heerlijk en zijn inmiddels later thuis gekomen dan gepland.   

Slechts een woord van dank aan de enthousiaste deelnemers aan de bingo, de stille sponsor en de harde werkers resten ons.

Toch gelden hierbij weer enige gedragsregels. De oude stoelen, die natuurlijk na zoveel jaar hun nut hebben bewezen, zijn ook voor onderhevig geweest aan de elementen en werden vaak mee het terras opgebracht of achter een van de backstops gezet voor een geriefelijke zitplaats, waarbij de gebruiker niet het fatsoen had om de stoel weer terug te brengen naar de kantine.


HET NIEUWE MEUBILAIR IS ONGESCHIKT VOOR BUITEN GEBRUIK.

WIJ VERWACHTEN VAN ONZE LEDEN, DONATEURS EN ALLEN, DIE ONZE CLUB EEN WARM HART TOEDRAGEN PERSONEN AAN TE SPREKEN, DIE TOCH VAN MENING ZIJN DAT HET TUINSTOELEN ZIJN.

DE NOG BRUIKBARE OUDE STOELEN ZULLEN BESCHIKBAAR BLIJVEN VOOR BUITEN GEBRUIK.


Korte cursus Digitaal & Papier Scoren

Korte cursus Digitaal & Papier Scoren

Overzicht oefenwedstrijden Honkbal jeugd

Overzicht oefenwedstrijden Honkbal jeugd