News

Jeugdleden opgelet!

LEVEL 2 SCHEIDSRECHTER CURSUS

DAMES 4 SOFTBAL ZOEKT VERSTERKING

PIRATES EN ACCEPTEMAIL VERLENGEN SAMENWERKING

L&D SUPPORT VERLENGD SPONSOROVEREENKOMST!

Info Amsterdam Canal series 2016

OME LOEK ZEGT: "BEEBALL HEEL BELANGRIJK"

SPONSOR GRATIS JE CLUB

Online aankopen doen om je club te sponsoren? Klik verder om te zien hoe het werkt.
previouspauseresumenext

Vrijdag 5 februari is Rietje van Ede overleden

Rietje was de echtgenote van Henk van Ede. Henk is 25 jaar voorzitter geweest van Amsterdam Pirates en heeft dit kunnen doen doordat Rietje hem hierin altijd gesteund heeft.  Rietje was ook een groot supporter van haar dochters Laura, Kim en Esther. Zij  hebben vanaf hun jeugd tot en met dames 1 bij Pirates gespeeld. Esther is pas in 2014 gestopt met softballen bij de Pirates.

Wij wensen Henk, Laura, Kim, Esther en naaste familie heel veel steun toe in deze moeilijke periode.

Het Bestuur

Vrijdag 5 februari is Rietje van Ede overleden

Contributie seizoen 2016

Alle leden hebben onlangs een brief of AcceptEmail ontvangen. Hiermee kan de eerste deelbetaling (50%) van de contributie worden voldaan.

Een dringend verzoek aan alle leden om deze betaling zo spoedig mogelijk te doen. Amsterdam Pirates en Amsterdam Bucaneers hebben in het begin van het seizoen hoge kosten ivm inkoop materiaal. Hiertegenover staan nog weinig inkomsten vanuit de bar. Uw contributieontvangsten zijn dus erg belangrijk.

Mocht u geen brief of AcceptEmail hebben ontvangen neem dan svp contact op met de ledenadministratie (ledenadministratie@amsterdampirates.nl of ledenadministratie@amsterdamboekaniers.nl).

  Geen of te late betaling = niet spelen en trainen

   Alvast bedankt voor uw medewerking.

Contributie seizoen 2016

NIEUWE TAAKVERDELING EN SAMENSTELLING TC JEUGD

NIEUWE TAAKVERDELING EN SAMENSTELLING TECHNISCHE COMMISSIE (TC) JEUGD

Recent heeft de TC Jeugd een flinke upgrade ondergaan.
We zijn blij met de toetreding van Byron Ward (tevens hoofdcoach pupillen 1) en Elvin Englentina (A-lijncoördinator). Dankzij hun komst was het mogelijk een nieuwe taakverdeling af te spreken, waardoor elke divisie (pupillen, aspiranten, junioren) weer een vast contactpersoon heeft. Dit zal de reactiesnelheid, slagkracht en effectiviteit binnen de TC absoluut ten goede komen.

Medio januari 2016 is de samenstelling en taakverdeling als volgt:

- Jelle Egas (voorzitter)
- Boudewijn Gelaudie (TC-mailbox en coördinatie communicatie)
- Byron Ward (aanspreekpunt pupillen)
- Kees Piket (aanspreekpunt aspiranten)
- Onno Peer (aanspreekpunt junioren)
- Peter Hondius (adviseur en Rookies/Academy)
- Elvin Englentina (A-lijncoördinator)
- Peter Meuris (afgevaardigde namens bestuur Amsterdam Pirates)

Vragen, verzoeken en opmerkingen kunnen onveranderd worden gemaild naar: tc.amsterdampirates@gmail.com

NIEUWE TAAKVERDELING EN SAMENSTELLING TC JEUGD

TEAMSAMENSTELLINGEN JEUGDHONKBAL 2016

De teamsamenstellingen voor 2016 zijn rond. Voor het grootste deel van de teams kan de Technische Commissie Jeugd de samenstelling bekend maken.
Voor een relatief kleine groep geldt dat de wintertrainingen gebruikt worden om de definitieve teams te maken. Daar zal dus sprake zijn van een zekere mate van doorselecteren. Dit is met de betrokken coaches afgesproken. De TC zal dit proces begeleiden.

Twaalf teams
In 2016 heeft onze vereniging, van beeball tot junioren, in elke leeftijdsgroep drie teams op de been. Dit zijn twaalf teams in totaal. De bijbehorende coachingstaff is voor de meeste teams inmiddels zo goed als rond. Last minute wijzigingen blijven uiteraard nog steeds mogelijk zolang we nog in de voorbereiding op het seizoen zitten.

Er staat voor 2016 een goede en enthousiaste groep coaches en ondersteuners klaar. Daar is de TC enorm blij mee. We zouden zonder hun inzet immers geen seizoen kunnen aanbieden voor onze spelers!

Alleen voor pupillen 2 en aspiranten 3 zijn nog geen coaches gevonden. Dat vormt een stevig knelpunt waarmee de TC aan de slag is. Met de coachingstaven van de omliggende teams wordt nog overlegd hoe we de wintertrainingen voor deze teams vorm gaan geven.

Verdere communicatie over de coaching, trainingen en de samenstelling van de uiteindelijke pupillen 1 en 2-teams zal met de spelers en de ouders, door de coaches worden opgepakt.
De communicatie over de aanvang van de wintertrainingen wordt in principe verzorgd door de coaches van de teams. Voor de A-lijnselecties geldt vanaf 2016 een nieuwe opzet van de trainingen. (zie ook nieuws: specialistische trainingen voor de A-lijn selecties) 

Voor de teamindeling 2016 zie de link onder schema's

TEAMSAMENSTELLINGEN JEUGDHONKBAL 2016

SPECIALISTISCHE TRAININGEN VOOR A-LIJNSELECTIES

Vanaf deze winter traint de A-lijn van de Pirates Jeugd onder een nieuwe opzet. Onder regie van Elvin Englentina wordt stapsgewijs de specialisten training ingevoerd. Hoofdklassespelers uit onze club ondersteunen deze kwaliteitsimpuls.

De Technische Commissie Jeugd (TC) is bezig met het stapsgewijs uitrollen van een Jeugdplan. Het doel daarvan is om meer eenheid en kwaliteit te brengen in het trainingsaanbod. Dit is een meerjarige operatie, waarbij o.a. gebruik wordt gemaakt van de nieuwste trainingshandboeken van de KNBSB.
Een van de elementen in de aanpak van de TC is het versterken van de kwaliteit van het trainingsaanbod aan de zgn. 'A-lijn' spelers. Hiervoor wil de TC een van de twee trainingsmomenten ombouwen van een teamtraining naar een specialistentraining.
Op termijn streven we naar trainingen waarbinnen de verschillende jeugdcategorieën tegelijk samenkomen.

L&D spelers ondersteunen
De TC heeft Elvin Englentina ( voorheen o.a. coach Aspiranten 1) bereid gevonden om voor een periode van drie jaar als A-lijncoördinator de opbouw van deze trainingen te leiden. Hij zal in de uitvoering kunnen rekenen op de expertise en hulp van de teamstaven en specialisten uit het hoofdklasseteam van Pirates, L&D Amsterdam.
Hij gaat in de betreffende Pupillen-, Aspiranten- en Juniorengroepen alsmede het Rookieteam, verticale trainingen (specialistentrainingen voor spelers van meerdere teams tegelijk) organiseren en begeleiden. De spelers van ons 1e team ( L&D Amsterdam Pirates ) hebben hun medewerking toegezegd om invulling te kunnen geven aan deze trainingen, en ook daar zijn we als TC erg blij mee. Zo worden de kennis en vaardigen van ons vlaggenschip ook gedeeld met onze jeugd in opleiding. Aan de andere kant hopen we zo ook dat spelers in opleiding  veelvuldiger de thuiswedstrijden van ons 1e team zullen bezoeken. De ervaring leert dat jeugdspelers erg veel opsteken van het kijken naar de motorische- en tactische vaardigheden van volgroeide honkballers op een hoog niveau.

Voorbereiding
Elvin begint per direct met de voorbereidingen en de planning van het één en ander. Men zal begrijpen dat om dit te realiseren er veel gebeld en gepland moet worden. Als alle betrokkenen het spreekwoordelijke ‘steentje’ bijdragen, dan is dit een wezenlijke stap in de verbetering van de begeleiding van onze spelers in opleiding.
Ik wil een ieder die betrokken is/wordt  bij deze nieuwe stap binnen de Pirates veel succes wensen met het uitrollen van en het inhoud geven aan deze nieuwe aanpak.

Namens het bestuur, Peter Meuris

SPECIALISTISCHE TRAININGEN VOOR A-LIJNSELECTIES

GEZOCHT: HOOFDCOACH PUPILLEN 2 EN ASPIRANTEN 3

De TC Jeugd is met spoed op zoek naar een hoofdcoach voor het pupillen 2 en aspiranten 3 team.

Pupillen 2 fungeert als het 'brugjaar' naar de hoogste klasse voor deze leeftijd. Opleiden in de basisskills en de eerste honkbaltactische vaardigheden is, naast vergroten van het plezier in honkbal, het doel. Wie binnen of buiten de club pakt deze spelertjes op?!

Aspiranten 3 opereert in de schaduw van het 2e en 1e team en is een mix van spelers die in het voorafgaande seizoen al aspirantenervaring hebben opgedaan en spelers die voor het eerst aan het spelen in deze leeftijdscategorie ruiken.

Reageren of vragen? Stuur een e-mail naar: tc.amsterdampirates@gmail.com

GEZOCHT: HOOFDCOACH PUPILLEN 2 EN ASPIRANTEN 3

HONKBALLERS GEVRAAGD VOOR SC BADHOEVEDORP

Vroeger gespeeld en wil je weer eens een balletje slaan? Kom honkballen bij SCB (SC Badhoevedorp) in 2016!

We zijn in 2015 tweede geworden in de 4e klasse. Een prachtig resultaat nadat we in 2014 tweede waren in de 5e klasse. We blijven dit jaar in 4e klasse spelen, maar willen wel graag nieuwe spelers aan ons binden.

SCB Heren 1 is een gezellig en sportief team met prima voorzieningen aan de Sportlaan 2 te Badhoevedorp.

SCB heeft al jaren een succesvol samenwerkingsverband met Pirates. Leden mogen in elkaars teams spelen. Je kunt met je Pirates lidmaatschap dus gewoon in een team van SCB spelen!

Geïnteresseerd? Neem dan contact met mij op:

Keimpe Algra
email:             keimpe@algra.nl
FB:                https://www.facebook.com/keimpe.algra

mobiel:           0653144118
website:          www.scbdorp.nl

HONKBALLERS GEVRAAGD VOOR SC BADHOEVEDORP
14/02 KNBSB van 16.30 t/m 20.30 uur 16:30 Zaal
21/02 red mosquitos indoortraining bij Pirates 18:00 Zaal
28/02 KNBSB van 16.30 t/m 20.30 uur 16:30 Zaal
05/03 HB Junioren 1 Alphians 11:00 Veld 2
05/03 HB Rookies HCAW RH1 13:00 Veld 1
06/03 L&D Amsterdam HCAW 13:00 Veld 1
06/03 Bucaneers Bucaneers 14:00 Veld 2
06/03 HB Heren 3 Bucaneers 14:00 Veld 2
12/03 HB Aspiranten 1 Almere 90 09:30 Veld 2

Hoofdsponsor L&D

Pirates foto's

Sponsorportaal